Đề Xuất 5/2022 # Bài 2. Lai Một Cặp Tính Trạng # Top Like

Xem 8,019

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 2. Lai Một Cặp Tính Trạng mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,019 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Sinh 9 Bài 4: Lai Hai Cặp Tính Trạng
 • Giáo Án Sinh Học Lớp 9 Bài 31: Công Nghệ Tế Bào
 • Soạn Sinh 9 Bài 3: Lai Một Cặp Tính Trạng (Tiếp)
 • Soạn Sinh Học 9 Bài 55 Ô Nhiễm Môi Trường (Tiếp Theo)
 • Soạn Công Nghệ 7 Bài 9 Ngắn Nhất: Cách Sử Dụng Và Bảo Quản Các Loại Phân Bón Thông Thường
 • TIẾT 2- BÀI 2

  LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  Tại sao Menđen chọn cây

  đậu Hà lan làm đối tượng

  thí nghiệm?

  – Đậu Hà lan là cây tự thụ phấn nghiêm ngặt.

  – Có nhiều cặp tính trạng tương phản dễ quan sát.

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  Nghiên cứu thông tin SGK

  T.8,quan sát hình 2.1 SGK.

  Trình bày thí nghiệm của Menđen?

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  Kiểu hình là gì?

  Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

  Ví dụ: Hoa đỏ, hoa trắng, thân cao, thân lùn, quả lục, quả vàng…

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  Xem bảng 2 và điền tỉ lệ

  các loại kiểu hình ở F2 vào

  ô trống.

  3 hoa đỏ : 1 hoa

  trắng

  3thân cao :1thân

  lùn

  3 quả lục : 1 quả

  vàng

  Nếu thay đổi vai trò của các cây bố và cây mẹ kết quả phép lai sẽ thế nào?

  Không đổi

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  – Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

  – Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ngay ở cơ thể lai F1

  – Tính trạng lặn là tính trạng đến cơ thể lai F2 mới được biểu hiện.

  Hãy xác định tính trạng trội và tính trạng lặn trong sơ đồ trên?

  Tính trạng trội: Hoa đỏ

  Tính trạng lặn: Hoa trắng

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  – Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

  – Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ngay ở cơ thể lai F1

  – Tính trạng lặn là tính trạng đến cơ thể lai F2 mới được biểu hiện.

  Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của Menđen, hãy điền các từ hay cụm từ: đồng tính, 3 trội : 1 lặn, vào các chỗ trống trong câu sau:

  * Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1………….. về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình ……………

  đồng tính

  3 trội : 1 lặn

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  * Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1………….. về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình ……………

  đồng tính

  3 trội : 1 lặn

  II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

  Theo Menđen mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định ( gen)

  Ông giả định: trong tế bào sinh dưỡng, các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp.

  Menđen quy ước:

  Chữ cái in hoa là nhân tố di truyền trội

  Ví dụ: a quy định tính trạng hoa màu trắng

  Chữ cái in thường là nhân tố di truyền lặn quy định tính trạng lặn.

  Ví dụ: A quy định tính trạng hoa màu đỏ

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  * Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1………….. về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình ……………

  đồng tính

  3 trội : 1 lặn

  II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

  Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

  Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2?

  Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 là 100% hoa màu đỏ. Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2 là: 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

  Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định ( gen)

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  * Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1………….. về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình ……………

  đồng tính

  3 trội : 1 lặn

  II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

  Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

  Vì trong quá trình phát sinh giao tử mõi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P. Sử tổ hợp của các loại giao tử này trong thụ tinh đã tạo ra tỉ lệ ở F2 là 1AA : 2Aa : 1aa. Các tổ hợp AA và Aa đều biểu hiện kiểu hình trội (hoa đỏ)

  Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định ( gen)

  – Trong quá trình phát sinh giao tử mõi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử

  – Các giao tử tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh tạo ra sự đồng tính ở F1 và ở F2 là 3 trội : 1 lặn.

  I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

  1. Đối tượng thí nghiệm:

  TIẾT 2- BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  2. Thí nghiệm của Menđen:

  * Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1………….. về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình ……………

  đồng tính

  3 trội : 1 lặn

  II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

  Mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định ( gen)

  – Trong quá trình phát sinh giao tử mõi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử

  – Các giao tử tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh tạo ra sự đồng tính ở F1 và ở F2 là 3 trội : 1 lặn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sh 11: Bài 9: Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Giáo Án Sinh Học 11 Bài 9: Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 Và Cam
 • Tài Liệu Môn Sinh Lớp 9 Bài Tập Menđen Và Di Truyền Học
 • Giải Sinh Lớp 9 Bài 13: Di Truyền Liên Kết
 • Lý Thuyết Sinh 9: Bài 13. Di Truyền Liên Kết
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 2. Lai Một Cặp Tính Trạng trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100