Đề Xuất 5/2022 # Bài 11. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh # Top Like

Xem 8,316

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 11. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,316 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Vbt Sinh Học 9 Bài 11: Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh
 • Bài 12. Cơ Chế Xác Định Giới Tính
 • Bài 43. Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Lên Đời Sống Sinh Vật
 • Bài 1 Trang 39 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 1
 • Giáo Án Sinh 9 Bài 12: Cơ Chế Xác Định Giới Tính
 • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

  Text

  Text

  SINH HỌC 9

  Giáo viên: Nguyễn Thị Tươi

  TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM

  NĂM HỌC 2010-2011

  KIỂM TRA

  BÀI CŨ

  * Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

  * Khác nhau:

  – Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào mầm của tế bào sinh dục.

  – Xảy ra ở tế bào sinh dục chín.

  – Không có sự tiếp hợp và trao đổi đoạn.

  -Có sự tiếp hợp và trao đổi đoạn.

  – Một lần phân bào và một lần NST phân li

  – Hai lần phân bào và hai lần NST phân li

  – Từ một tế bào mẹ (2n) NP tạo ra 2 tế bào con có bộ NST như tb mẹ (2n).

  – Từ một tế bào mẹ (2n) GP tạo ra 4 tế bào con, mỗi tb con có bộ NST đơn bội (n).

  Nguyên phân

  Giảm phân

  Bài 11

  Tiết 11

  Bài 11

  Tiết 11

  Nguyễn Thị Tươi

  2n

  Noãn nguyên bào

  Nguyên phân

  Tinh nguyên bào

  Sự tạo noãn

  Sự tạo tinh

  2n

  2n

  2n

  2n

  2n

  Noãn bào bậc 1

  2n

  Tinh bào bậc 1

  2n

  Noãn bào

  bậc 2

  Thể cực thứ nhất

  Giảm phân 1

  n

  n

  n

  n

  Thể cực thứ hai

  Trứng

  Giảm phân 2

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  Trứng

  n

  n

  Hợp tử

  Thụ tinh

  2n

  Sơ đồ quá trình phát sinh giao tử

  và thụ tinh ở động vật

  n

  I/- S? PHÁT SINH GIAO T?:

  Tinh bào bậc 2

  Tinh trùng

  – Quan sát hình 11 và đọc thông tin ” trong quá trình……. với tinh trùng” ở SGK tr. 35

  – Kết quả của quá trình phát sinh giao tử ở động vật xảy ra như thế nào?

  -Quá trình phát sinh giao tử của động vật ( Sơ đồ SGK)

  – Qua giảm phân ở động vật, mỗi tinh bào bậc 1 cho ra 4 tinh trùng còn mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho ra 1 trứng.

  I/- SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ:

  Tb mầm

  NP

  liên tiếp

  Noãn N. bào

  (2n)

  NP

  Noãn bào bậc 1

  (2n)

  GP1

  Noãn bào bậc 2

  (n NST kép)

  GP2

  1 Trứng ( n NST đơn)

  Tb mầm

  NP

  liên tiếp

  Tinh N. bào

  (2n)

  NP

  Tinh bào bậc 1

  (2n)

  GP1

  2Tinh bào bậc 2

  (n NST kép)

  4Tinh trùng ( n NST đơn)

  NP

  liên tiếp

  GP2

  I/- S? PHÁT SINH GIAO T?:

  * Giống nhau:

  * Khác nhau:

  – Đều phát sinh từ các tế bào mầm sinh dục.

  – Đều lần lượt trải qua 2 quá trình: NP của các tế bào mầm và GP tạo ra giao tử.

  – Đều xảy ra trong tuyến sinh dục của cơ quan sinh dục.

  * Những điểm khác nhau:

  Phát sinh giao tử cái

  Phát sinh giao tử đực

  -Noãn bào bậc 1 qua GPI cho thể cực thứ nhất có kích thước nhỏ và noãn bào bậc 2 có kích thước lớn

  -Noãn bào bậc 2 qua GPII cho 1 thể cực thứ 2 có kích thước bé và 1 tế bào trứng có kích thước lớn .

  – Từ noãn bào bậc 1 qua GP cho 3 thể cực và 1 tế bào trứng , trong đó chỉ có trứng trực tiếp thụ tinh.

  -Tinh bào bậc 1 qua GPI cho hai tinh bào bậc 2.

  -Mỗi tinh bào bậc 2 qua GPII cho hai tinh tử phát triển thành tinh trùng.

  – Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua GP cho4 tinh trùng, các tinh trùng này đều tham gia sự thụ tinh.

  – Các tinh trùng đều chứa bộ NST đơn bội(n) nhưng lại khác nhau về nguồn gốc NST.

  n

  n

  Tinh trùng

  Trứng

  Thụ tinh

  Hợp tử

  2n

  II/- S? THỤ TINH:

  Thế nào là sự thụ tinh?

  Sự thụ tinh ở động vật

  II/- S? THỤ TINH:

  – Sự thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực( tinh trùng) với một giao tử cái( trứng) tạo thành hợp tử.

  – Thực chất của sự thụ tinh là sự kết hợp hai bộ nhân đơn bội(nNST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội(2nNST) ở hợp tử.

  Câu hỏi SGK:Tại sao sự kết hợp ngẩu nhiên giữa giao tử đực và cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc?

  Đáp án: Vì trong quá trình phát sinh giao tử các NST trong cặp NST tương đồng phân li độc lập với nhau tạo nên các giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và trong quá trình thụ tinh sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử này tạo nên các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc.

  Hiện tượng thụ tinh:

  1 trứng x 1 tinh trùng

  1 Hợp tử

  Thực chất của sự thụ tinh:

  ( n NST) x ( n NST)

  ( 2n NST)

  Thực chất của sự thụ tinh là gì?

  III/- Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN VÀ SỰ THỤ TINH:

  Hợp tử (2n)

  Cơ thể cái

  Cơ thể trưởng thành (2n)

  Noãn (2n)

  Cơ thể trưởng thành (2n)

  Nguyên phân

  Hợp tử (2n)

  Tinh trùng (2n)

  Giảm phân, phát sinh giao tử

  Thụ tinh

  Hợp tử (2n)

  Cơ thể đực

  Nguyên phân

  Cơ thể trưởng thành (2n)

  Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức

  Bố

  Mẹ

  Tinh trùng

  Trứng

  Hợp tử

  Dựa thông tin SGK kết hợp kiến thức bài 5 (Qui luật PLĐL. Hãy giới thiệu ý nghĩa của GP và sự thụ tinh.

  – Nhờ có GP tạo ra giao tử có bộ NST đơn bội(n) và qua thụ tinh bộ NST lưỡng bội(2n) được phục hồi. Sự phối hợp các quá trình NP,GP,thụ tinh đã duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của các loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

  – Tạo ra nguồn biến dị phong phú là nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống.

  – GP tạo ra nhiều giao tử khác nhau về nguồn gốc NST, sự kết hợp ngẫu nhiên các loại giao tử qua thụ tinh tạo ra các hợp tử có bộ NST khác nhau làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp phong phú là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

  II/- Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN VÀ S? THỤ TINH:

  Câu 1/-36- SGK Tự ghi lại sơ đồ bằng chữ.

  Câu 2/-36- SGK Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

  Trả lời: Do sự phối hợp các quá trình NP, GP, thụ tinh đã duy trì..

  Câu 3/-36- SGK Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở loài sinh sản hữu tính, giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

  Trả lời: Đoạn 2 phần III SGK

  Trả lời: Nhờ quá trình giao phối: Do sự phân li độc lập các NST (trong hình thành giao tử ) và sự phối hợp ngẩu nhiên giữa các giao tử đực và cái ( trong thụ tinh)

  Do sự tổ hợp lại các gen vốn có của tổ tiên, bố mẹ làm xuất hiện các tính trạng đã có hoặc chưa có ở thế hệ trước.

  CỦNG CỐ

  Câu 4/-36- SGK Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì, trong các sự kiện sau đây?

  a. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái

  b. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

  c. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

  d. Sự tạo thành hợp tử.

  DẶN DÒ

  – Học bài chú ý so sánh sự hình thành giao tử đực và cái.

  – Làm bài tập 5/36 SGK.

  – Đọc bài “Em có biết”

  – Xem bài mới: Cơ chế xác định giới tính

  Chúc các em học giỏi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Sinh 9: Bài 15. Adn
 • Giải Sinh Lớp 9 Bài 15: Adn
 • Trả Lời Câu 2 Trang 33
 • Bài 1 Trang 9 Sgk Ngữ Văn 7
 • Soạn Văn 9 Bài Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo Ngắn Nhất
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 11. Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100