Đề Xuất 3/2023 # Bài 10: Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Giống Cây Trồng # Top 6 Like | Techcombanktower.com

Đề Xuất 3/2023 # Bài 10: Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Giống Cây Trồng # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 10: Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Giống Cây Trồng mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Câu hỏi trang 23 sgk Công nghệ 7: Em hãy quan sát hình 11, trả lời câu hỏi và ghi vào vở bài tập:

a) Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì?

b) Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm?

c) Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng?

Giải đáp:

a) Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng: Tăng năng suất cây trồng.

b) Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng: Tăng vụ thu hoạch trong năm.

c) Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng: Làm thay đổi cơ cấu cây trồng.

Câu hỏi trang 24 sgk Công nghệ 7: Có nhiều tiêu chí để đánh giá một giống tốt. Theo em một giống tốt cần đạt tiêu chí nào sau đây:

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

2. Có năng suất cao.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống chịu được sâu, bệnh.

Giải đáp:

Các tiêu chí để đánh giá một giống tốt như sau:

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống chịu được sâu, bệnh.

Câu 1 trang 25 sgk Công nghệ 7: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?

Giải đáp:

Vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt:

– Làm tăng năng suất.

– Tăng chất lượng nông sản.

– Tăng vụ.

– Thay đổi cơ cấu cây trồng.

Câu 2 trang 25: Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc?

Giải đáp:

Tạo giống bằng phương pháp chọn lọc tức là từ nguồn giống khởi đầu lấy hạt của những cây có đặc tính tốt. Gieo hạt của các cây đó và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Nếu giống này tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà.

Câu 3 trang 25 sgk Công nghệ 7: Thế nào là phương pháp lai tạo giống?

Giải đáp:

Phương pháp lai tạo giống là phương pháp: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ đem gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống.

Câu 4 trang 25: Thế nào là phương pháp tạo giống bằng gây đột biến?

Giải đáp:

Phương pháp tạo giống bằng gây đột biến là phương pháp: Dùng các tác nhân vật lí (như tia anpha, tia gamma) hoặc các chất hoá học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn… ) gây đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lý đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống.

Câu 5 trang 25: Thế nào là phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô?

Giải đáp:

Phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô là phương pháp: Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới.

Bài trước: Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường – trang 20 sgk Công nghệ 7 Bài tiếp: Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng – trang 17 sgk Công nghệ 7

Soạn Công Nghệ 7 Bài 10 Ngắn Nhất: Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Giống Cây Trồng

Mục tiêu cần đạt được của bài học:

– Hiểu được vai trò của giống cây trồng.

– Biết được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 7 Bài 10 ngắn nhất

Câu hỏi Công nghệ 7 Bài 10 trang 23:

Em hãy quan sát hình 11, trả lời câu hỏi và ghi vào vở bài tập:

a) Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì?

b) Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm?

c) Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng?

b) Tăng vụ thu hoạch trong năm.

c) Làm thay đổi cơ cấu cây trồng.

Câu hỏi Công nghệ 7 Bài 10 trang 24:

Có nhiều tiêu chí để đánh giá một giống tốt. Theo em một giống tốt cần đạt tiêu chí nào sau đây:

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

2. Có năng suất cao.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống chịu được sâu, bệnh.

Giống tốt là giống có các tiêu chí sau:

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống chịu được sâu, bệnh.

Soạn Bài 1 trang 25 ngắn nhất:

Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?

Vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt:

– Làm tăng năng suất.

– Tăng chất lượng nông sản.

– Tăng vụ.

– Thay đổi cơ cấu cây trồng.

Soạn Bài 2 trang 25 ngắn nhất:

Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc?

Từ nguồn giống khởi đầu lấy hạt của những cây có đặc tính tốt. Gieo hạt của các cây đóvà so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Nếu giống này tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà

Thế nào là phương pháp lai tạo giống?

Phương pháp lai tạo giống là phương pháp: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ đem gieo trồng ta được cây lai.Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống.

Thế nào là phương pháp tạo giống bằng gây đột biến?

Phương pháp tạo giống bằng gây đột biến là phương pháp: Dùng các tác nhân vật lí (như tia anpha, tia gamma) hoặc các chất hoá học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn …) gây đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lý đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống.

Soạn Bài 5 trang 25 ngắn nhất:

Thế nào là phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô?

Phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô là phương pháp: Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới.

B. Giâm cành

C. Ghép mắt

D. Chiết cành

A. Phương pháp lai

C. Phương pháp chọn lọc

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

B. Có chất lượng tốt.

D. Tất cả đều đúng

A. Phương pháp chọn lọc

C. Phương pháp lai

A. Phương pháp chọn lọc

B. Phương pháp lai

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

A. Vụ xuân.

B. Vụ hè thu.

C. Vụ đông.

D. Vụ chiêm.

Bài 3 + 4: Sản Xuất Giống Cây Trồng

Bài 3 + 4 Công nghệ 10: Sản xuất giống cây trồng. Giải bài tập lí thuyết trang 17 . Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì…

_ Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà

Gồm 3 giai đoan:

+ Giai đoan 1: sản xuất hat giống SNC;

+ Giai đoan 3: sản xuất hat giống XN

Năm thứ nhất: gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ hạt giống siêu nguyên chủng.

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng.

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu chọn cầu cây ưu tú

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng được phục tráng.

Năm thứ năm: Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống siêu nguyên chủng.

Giống nhau : *Cây tự thụ phấn : Qua 3 giai đoạn: sản xuất siêu nguyên chủng (SNC), nguyên chủng (NC), hạt giống xác nhận (XN)

*Cây thụ phấn chéo : Qua 3 giai đoạn *Cây nhân giống vô sinh : Qua 3 giai đoạn: sản xuất tthế hệ vô tính SNC, thế hệ NC, thế hệ XN

Khác nhau : * Cây tự thụ phấn : – Vật liệu khởi đầu là hạt tác giả, hạt nhập nội, hoặc hạt bị thoái hoá – Không đòi hỏi yêu cầu cách ly cao * Cây thụ phấn chéo : – Vật liệu khởi đầu là hạt SNC: hạt tác giả – Yêu cầu cách ly nghiêm ngặt * Cây nhân giống vô sinh : – Vật liệu khởi đầu là thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC – Không yêu cầu cách ly

Cây rừng là cây dài ngày, cho nên quy trình sản xuất chủ yếu gồm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: sản xuất giống SNC và NC thực hiện theo cách chọn lọc các cây trội đạt tiêu chuẩn SNC để xây dựng rừng giống hoặc vườn giống.

– Giai đoạn 2: Nhân giống cây rừng ở rừng giống hoặc vườn giống để cung cấp giống cho sản xuất, có thể bằng hạt, bằng giâm hom hoặc bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Giáo Án Công Nghệ 10 Bài 4: Sản Xuất Giống Cây Trồng (Tiếp Theo)

Giáo án điện tử Công nghệ 10

Giáo án Công nghệ 10 bài 4

Giáo án Công nghệ 10 bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo) được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử lớp 10, soạn giáo án công nghệ 10 cũng như hướng dẫn học sinh hiểu nội dung bài học. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

BÀI 4. SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG (tiếp theo)

I. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, HS phải:

Kiến thức

Trình bày được quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo, cây trồng nhân giống vô tính

Nêu khái quát được quy trình sản xuất giống ở cây rừng

Kỹ năng: rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích

Thái độ: Nhận định được tầm quan trọng của công tác sản xuất giống cây trồng

II. Chuẩn bị

GV: SGK, SGV, tài liệu tham khảo

HS: SGK, vở, bút

III. Phương pháp thực hiện

PP vấn đáp

PP thuyết trình & giải thích

IV. Tiến trình tổ chức dạy học A. Ổn định và kiểm tra sĩ số B. Kiểm tra bài cũ

1. Trình bày hệ thống sản xuất giống cây trồng?

2. Hãy so sánh sự khác nhau giữa sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng trong quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn?

C. Các hoạt động dạy & học

b. Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo

– Vụ 1. Gieo ít nhất 3000 cây vào 500 ô. Mỗi ô chọn 1 cây , gieo thành hàng

– Vụ 2. Loại bỏ hàng xấu, cây xấu,thu hạt các cây còn lại, ta được hạt SNC

-Vụ 3. Nhân hạt SNC . Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn. Thu hạt còn lại ta được hạt NC

– Vụ 4. Tương tự ta được hạt XN

c. Sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính

Gồm 3 giai đoạn:

– Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp siêu nguyên chủng( củ, hom, cây, thân ngầm)

– Tổ chức sản xuất vật liệu cấp nguyên chủng từ cấp siêu nguyên chủng

– Sản xuất vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm

2. Sản xuất giống cây rừng

– Chọn những cây trội, khảo nghiệm, chọn các cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống (vườn giống)

– Lấy hạt giống từ rừng giống (vườn giống) sản xuất cây con để cung cấp cho sản xuất

Chú ý: giống cây rừng có thể nhân giống bằng hạt hoặc công nghệ nuôi cấy mô, giâm hom

H. Hãy quan sát H4.1 kết hợp với nghiên cứu SGK hãy trả lời CH

+ Nội dung quy trình thụ phấn chéo

+ Những điểm khác so với quy trình sản xuất giống ở cây tự thụ phấn.

GV bổ sung

Nhấn mạnh điểm khác + Phải có khu sản xuất giống cách li + Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn + yêu cầu kỹ thuật ở vụ thứ 1

H. Nêu điểm khác nhau cơ bản của quy trình này với các quy trình trước?

Có chọn lọc duy trì thế hệ vô tính SNC)

H. Quy trình sản xuất giống ở cây nhân giống vô tính gồm mấy giai đoạn? Nội dung mỗi giai đoạn?

H. Sản xuất giống cây rừng gặp khó khăn gì?

HS nghiên cứu thông tin phần III. 2 trả lời

H. Quy trình sản xuất giống cây rừng được tiến hành như thế nào?

HS nghiên cứu thông tin phần III. 2 trả lời.

D. Củng cố

Nêu điểm ≠nhau giữa 3 quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn,giao phấn, vô tính.

E. Hướng dẫn về nhà

Học câu hỏi 5,6 SGK

Phân công chuẩn bị thực hành: mỗi bàn một nhóm: mỗi nhóm 2 mẫu hạt (50) đậu, lạc, ngô, lúa, dao lam.

Rút kinh nghiệm bài giảng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 10: Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Giống Cây Trồng trên website Techcombanktower.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!